Klokkeblomst Privat pasningsordning
v. lis skødt

Priser - 2019

Jeres egenbetaling udgør pr måned kr 2.075,- i 12 måneder.

Den sidste hverdag i måneden indbetaler i kr. 8.150,- til min konto. Tilskuddet bliver ligeledes overført til jeres konto den sidste hverdag i måneden. Tilskuddet udgør kr. 6.075,-.

Der ydes søskende rabat efter gældende regler.

Der ydes ikke hel eller delvis friplads.